Kinderopvang en Peuterspeelzaal .

Peuterspeelzaal

Op beide locaties van De Horizon is een peuterspeelzaal. Kinderen kunnen vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met onze peuterspeelzalen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen naar de peuterspeelzaal gaan.

Op de locatie Poptahof werken wij samen met peuterspeelzaal Berend Botje.
Op de locatie Brahmslaan werken wij samen met peuterspeelzaal Roots.

Informatie / inschrijving Peuterspeelscholen

Voor meer informatie (of inschrijving) over de peuterspeelzalen kunt u contact opnemen met stichting Delftse Peuterspeelscholen.

Telefoon: 015 – 214 84 48
Website: www.delftsepeuterspeelscholen.nl

Informatie / inschrijving voorschoolse en naschoolse opvang

ZO kinderopvang

Voorschoolse opvang (VSO)

Van maandag t/m vrijdag kan uw kind al vroeg in de ochtend de dag beginnen bij Zo Kinderopvang. Uw kind kan daar vanaf 07.30 uur terecht. De kinderen worden opgevangen in de Brede school Poptahof. Uw kind krijgt ontbijt, doet een spelletje en wordt door de pedagogisch medewerker naar zijn/haar klas gebracht.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Ook buiten schooltijd kan uw kind komen spelen bij Zo Kinderopvang. Uw kind wordt in de school opgevangen en doet onder begeleiding van de pedagogisch medewerker(s) activiteiten binnen of buiten. De naschoolse opvang is van 13.45 tot 18.00 uur (uitbreiding naar 19.00 is mogelijk).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zo Kinderopvang.

Telefoon: 06 53853402

Mail: info@zokinderopvang.nl

Ook werken wij samen met SKD kinderopvang (De Vlinderstruik) Tel: 015 – 364 78 95 en Kindergarden Tel: 020-42354220

Kinderopvang en peuterspeelzaal