Ouderkamer .

Opvoedvragen of onderwijsvragen

De ouderkamer is een vaste plek op school waar ouders zich welkom voelen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar voorlichting over het onderwijs of de opvoeding wordt gegeven. We vinden het belangrijk dat de school en de ouders goed op elkaar aansluiten en door middel van de ouderkamer bouwen we een goede band op met ouders. 

De ouderkamer is toegankelijk voor iedereen die een kind heeft op De Horizon of op de peuterspeelzaal. De ouderkamer is een onderdeel van school en is gratis. 

De ouderkamer is gericht op onderwijs, opvoeding en andere thema’s ten behoeve van de ouders. Ook worden er activiteiten met elkaar ondernomen.

Activiteiten voor ouders in de ouderkamer