DE TAALKLAS

De taalklas (Dutch Language School)

Voor wie is de taalklas?

Voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar oud die net in Nederland en de omgeving Delft zijn komen wonen.

Waarom hebben wij taalklassen?

De taalklassen zijn voor alle kinderen in de basisschool leeftijd die net in Nederland (omgeving Delft) zijn komen wonen en niet of nauwelijks de Nederlands taal beheersen. In de taalklas leren de kinderen in een warme en veilige omgeving Nederlands zodat ze op den duur in het reguliere onderwijs mee kunnen. Er is daarnaast ook aandacht voor de Nederlandse cultuur. .

Hoe lang zitten de leerlingen in de taalklas?

De kinderen kunnen voor 1 of 2 jaar in de taalklas zitten voordat ze in het reguliere onderwijs instromen.

Waar zitten onze taalklassen?

Op onze locatie Brahmslaan 42 in Delft

Wilt u meer weten over onze taaklassen? U kunt contact opnemen met onze directeur Meint Helder: directie.horizon@scodelft.nl of 015-2562104

DUTCH LANGUAGE SCHOOL

Who is the language class for?

For all children aged 4 to 12 years old who have just moved to the Netherlands in and around Delft.

Why do we have a language class?

The language class are for all children of primary school age who have just come to live in the Netherlands (around Delft) and who have a little or no command of the Dutch language. In the language class, the children learn Dutch in a warm and safe environment so that they can eventually participate in regular education. There is also attention for Dutch culture.

How long are the children in the language class?

The children can attend the language class for 1 of 2 years before entering regular education.

Adress:

Brahmslaan 42, Delft

Would you like to know more about the language class? You can contact our director Meint Helder: directie.horizon@scodelft.nl or 015-2562104