Visie.

Samen leren voor de toekomst!

Bij ons op basisschool De Horizon bieden wij een rijke, veilige leer- en leefomgeving waar kinderen uit allerlei culturen leren zelfstandig ontdekkend en onderzoekend te zijn.

Wij bereiken dit door vol vertrouwen samen te werken met leerlingen, ouders en partners zodat wij onze leerlingen voorbereiden op een kansrijke toekomst in de 21e eeuw.

Onze missie luidt dan ook: samen leren voor de toekomst!

Visie: samen leren voor de toekomst