Het Opvoedsteunpunt is een initiatief van de Communityschool: een samenwerking tussen partijen in Delft die zich met opvoeding bezighouden. Zij zochten een manier om ouders zo laagdrempelig mogelijk te ondersteunen bij hun vragen over opvoeden en opgroeien. Vragen over groei, slecht slapen, zindelijkheid, lastig gedrag. En ook vragen als: waar kan ik terecht als ik geen geld heb om mijn kind te laten sporten? Het opvoedsteunpunt helpt ouders en verwijst zo nodig door, zonder gebruik van ingewikkelde formulieren. Om daarmee zoveel mogelijk te voorkomen dat kleine opvoedvragen uitgroeien tot complexe problemen.

Het spreekuur van het Opvoedsteunpunt is elke week op dinsdag ochtend. De ene week op onze locatie Brahmslaan en de andere week op onze locatie de Poptahof.