Ouderbijdrage.

Het ministerie van onderwijs heeft verplicht gesteld dat de basisschool met de ouders een (schriftelijke) overeenkomst sluit over het wel of niet betalen van de ouderbijdrage.

In grote lijnen komt de overeenkomst er op neer dat de school sommige extra activiteiten alleen kan aanbieden indien ouders de ouderbijdrage betalen. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage voor zaken die los staan van het reguliere onderwijs zoals de kosten voor de jaarlijkse schoolreis, feesten, deelname aan sporttoernooien e.d.

De hoogte van ouderbijdrage per schooljaar is € 50,– per leerling per jaar.

Als u een Delftpas heeft dan kunt u de ouderbijdrage betalen met uw Delftpas. Lever een copy van uw Delftpas in op school.