Privacyverklaring.

Graag verwijzen wij met betrekking tot de privacyverklaring naar het document ‘Privacyreglement verwerking persoonsgegevens‘ op de website van Stichting Christelijk Onderwijs Delft. De informatie in dit document geldt voor de gehele organisatie die deel uitmaakt van SCO Delft e.o.

Gegevens Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

SCO Delft heeft de functie van FG uitbesteed aan de Lumen Group in de persoon van Stijn Sarneel. Zijn contactgegevens zijn:

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

Tel: +31 (0)30 889 65 75
Mail: stijn.sarneel@lumengroup.nl
Web: www.lumengroup.nl