Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij een“Kom in de school” avond. Op deze avond is iedereen die belangstelling heeft welkom in de school om een kijkje te komen nemen. In iedere klas

liggen verschillende dingen klaar die aan bod komen in dat leerjaar. Denk bijvoorbeeld aan methodes, werkjes, spelletjes of informatie over acviteiten die zullen plaatsvinden zoals een bezoek aan een museum. Het is een hele leuke avond met kinderen en ouders!

In de gemeenschappelijke ruimtes van de school was er algemene informatie beschikbaar. Delft voor Elkaar, Delft Support, DOK, de schooltandarts, de fysiotherapeut en logopedist. Het doel van de avond was het informeren van ouders en verbinding creëren tussen ouders en school.

Het was een zeer geslaagde avond!

Groep 3 heeft vorige week een herfstwandeling gemaakt. Het was heerlijk weer om te lopen (het leek wel zomer😉). Wat hebben ze het fijn gehad. Ze hebben veel gezien en geleerd. In de herfst verandert de natuur, ook bomen zien we veranderen: blaadjes verkleuren en vallen uit de boom. Ook verliest de boom vruchten en zaden, bijvoorbeeld kastanjes🌰, eikeltjes en de ‘helikopters’ van de Esdoorn. En ze hadden geluk want ze hebben ook een klein bosmuisje gezien die lekker van een stukje brood zat te knabbelen 🐀