Afgelopen tijd zijn de groepen 7 en 8 op jinc stage geweest. De ene helft van de groep ging naar Woonbron. Zij hebben een leegstaand huis bezocht en geleerd wat er allemaal voor komt kijken om een huis gebruiksklaar te maken voor de nieuwe verhuurder.


De andere helft van de groep gingen naar Jinc. Zij hebben geleerd dat een planning heel belangrijk is om alle scholen die meedoen aan een bedrijf te koppelen. Ook hebben zij gebrainstormd welke bedrijven nog meer leuk zouden zijn als jinc stage. Het waren leuke en leerzame ochtenden!